Hüsamettin Patır


Esir Ali'nin Ömer Oğlu Hüsamettin Patır Kardeşimize Cenab-ı Hakk'tan rahmetiyle muamele eylemesini niyaz ederiz. 

Kamber Yıldırım

Ayakkabıcı Veyis Yıldırım'ın Torunu, Sarıuşağı Mahallesi Eski Muhtarı ve Mahallenin Muhtar Emmisi, Kamber Yıldırım'a Cenab-ı Hakk'tan Rahmetiyle Muamele Eylemesini Niyaz Ederiz. 

Hasan Hüseyin Şahin


Cenab-ı Hakk'tan,  kardeşimiz Hasan Hüseyin'e rahmetiyle muamele eylemesini niyaz ederiz.