12 Kasım 2017

Fahrettin Gök

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Fahrettin GÖK'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Osman Altun

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Halil İbrahim Oğlu Osman ALTUN'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Sebiha Bıyık

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden İbrahim Eşi Sebiha BIYIK'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Hasibe Ata

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Battal Eşi Hasibe ATA'ya, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Servet Başpınar

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Servet BAŞPINAR'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Sıddık Çavuş Bulduk

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden İsmail Oğlu Sıddık Çavuş BULDUK'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Rasim İman

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Rasim İMAN'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


İsmail Bulduk

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Sıddık Oğlu Av. İsmail BULDUK'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Mükremil Akkoç

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mükremil AKKOÇ'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Rabia Arslan

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ahmet Eşi Rabia ARSLAN'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Ramazan Gönç

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ali Oğlu Ramazan GÖNÇ'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Ömer Dede

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ömer DEDE'ye, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Hanife Sağlam

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Karahabalı Şevket Kızı Hanife SAĞLAM'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Sultan Durdu

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mahmut Kızı Sultan DURDU'ya, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Şazimet Oğuz

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mustafa Eşi Şazimet OĞUZ'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Leyla Ağca

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Adem Önal Kızı Leyle AĞCA'ya, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


İsmet Uzunay

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Necip Oğlu İsmet UZUNAY'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Kemal Kulak

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden İbrahim Oğlu Hakim Yarbay Kemal KULAK'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Mustafa Türk

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mustafa Oğlu Mustafa TÜRK'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Pakize Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Y.Ziya Eşi Pakize AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Yadigar Bıyık

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mustafa Önal Kızı Yadigar BIYIK'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Emine Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden H.Ali Eşi Emine AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Behiye Uçar

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Hüseyin Eşi Behiye UÇAR'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Nazir Dağ

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Abdurrahman Oğlu Nazir DAĞ'a, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Yusuf Ziya Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Yusuf Ziya AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Mesude Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden H.Ali Eşi Mesude AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Fadime Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden  Hasan Eşi Fadime AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Sabri Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Hasan Oğlu Sabri AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Eyüp Yalçın Aygün

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Nedim Oğlu Eyüp Yalçın AYGÜN'e, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Hikmet Kutlu

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Bekçibaşı Yakup Oğlu H.Hikmet KUTLU'ya, Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

11 Kasım 2017

Kadir Saylam

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Kadir SAYLAM'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Hamdi Saylam

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden  Hamdi SAYLAM'a,Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Ayşe Saylam

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Ayşe SAYLAM'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.Zeynep Yaman

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Halil Dede Eşi Zeynep YAMAN'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Zekeriya Durmuş

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Zekeriya DURMUŞ'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Volkan Oruç

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Mustafa Oğlu Volkan ORUÇ'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Veli Yazar

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Veli YAZAR'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Münuze Aygüneş

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Münuze AYGÜNEŞ'e Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Mustafa Oruç

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Nazir Oğlu Mustafa ORUÇ'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Mustafa Elvan

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Osman Oğlu Mustafa ELVAN'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Menduha Gök

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Menduha GÖK (KARA)'ya, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Kazım Göçmen

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Etem Oğlu Kazım GÖÇMEN'e, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Hacı Süleyman Ağa

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Bektaş Oğlu Hacı Süleyman AĞA'ya, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


H. Şükrü Çaylak

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Ömer Oğlu H. Şükrü ÇAYLAK'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


H. Mehmet Aygüneş

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Akif Oğlu H. Mehmet AYGÜNEŞ'e, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Hikmet Çakır

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Hikmet ÇAKIR'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Halim Göçmen

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Kazım Oğlu Halim GÖÇMEN'e, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Halil Dede Yaman

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Haydar Oğlu Halil Dede YAMAN'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Fatma Çolak

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Hüseyin Kızı Fatma ÇOLAK'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Erdal Çavdar

Fani Alemden Baki Aleme İrtihal Eden Muzaffer Oğlu Erdal ÇAVDAR'a, Cenabı Hakk Rahmetiyle; Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.