Yeter Hangül

Dehr-i Fani'den Dar-ı Bekaya İrtihal Eden Mustafa Eşi Yeter HANGÜL'e; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Cevat Sandal

Dehr-i Fani'den Dar-ı Bekaya İrtihal Eden Ethem Oğlu Cevat SANDAL'a; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Çakır Kuru

Dehr-i Fani'den Dar-ı Bekaya İrtihal Eden Arif Oğlu Çakır KURU'ya; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Osman Tanrıbuyurdu

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Hasan Oğlu Osman TANRIBUYURDU'ya; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Mustafa Yılmaz

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Fazlı Oğlu Mustafa YILMAZ'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Kıymet Salman

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Nafis Eşi Kıymet SALMAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Yamin Şen

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Duman Oğlu Yamin ŞEN'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Gülizar Güzel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ahmet Eşi Gülizar GÜZEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Ahmet Güzel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Molla Mehmet Oğlu Müezzin Ahmet GÜZEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Şaban Yumuş

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Abdurrahman Oğlu Şaban YUMUŞ'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Beyaz Arslan

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Şahin Eşi Beyaz ARSLAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Sıdıka Memiş

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Bekir Kızı Sıdıka MEMİŞ'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Şemsi Kankal

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ömer Eşi Şemsi KANKAL'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Pakize Baydoğan

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Şerafettin Eşi, Pakize BAYDOĞAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Mustafa Bayram

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Bekir Oğlu Mustafa BAYRAM'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Ethem Yıldız

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Dırrık Oğlu Ethem YILDIZ'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Ali Altınel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ali ALTINEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Meşudiye Altınel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ali Eşi Meşudiye ALTINEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Hacı Tursun

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Haydar Oğlu Hacı TURSUN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Hamidiye Sarı

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Hamidiye SARI^ya; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Anisa Orhan

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Serdar Kızı Anisa ORHAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Süleyman Özel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Hidayet Oğlu Süleyman ÖZEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.